กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางซันโจ ม.23 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี แต่มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 11:15:44

บ.ปางซันโจ ม.23 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี แต่มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน_เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS