กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยลอย ม.6 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก ฝนตกติดต่อกันมาหลายวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 11:22:47

บ.ห้วยลอย ม.6 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก ฝนตกติดต่อกันมาหลายวัน_นายสุวิทย์ บุญอินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS