กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยลึก ม.2 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_เวลา07.00นวัดปริมาณน้ำฝนได้60มม.วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 11:20:33

บ.ห้วยลึก ม.2 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_เวลา07.00นวัดปริมาณน้ำฝนได้60มม.วันนี้ท้องฟ้าครึ้มเมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย_นายโสภณ ชุมสุด

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS