กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เดิ่น ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดทั้งวัน มีฝนตกปรอยๆ เป็นบางช่วง เวลา 17.50 มีฝนตกหนัก

วันที่ 16 ส.ค. 2562 18:06:07

บ.เดิ่น ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดทั้งวัน มีฝนตกปรอยๆ เป็นบางช่วง เวลา 17.50 มีฝนตกหนัก_นางสาวเกศมณี นิลดา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS