กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบสา ม.4 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 22 ส.ค. 2562 08:50:05

บ.สบสา ม.4 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายพยนต์ อนันต์IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS