กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยน้ำแก้ว ม.6 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 22 ส.ค. 2562 08:58:29

บ.ห้วยน้ำแก้ว ม.6 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายยงยุทธ คงน้อย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS