กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 11 มม. เช้านีี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ

วันที่ 22 ส.ค. 2562 07:12:29

บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 11 มม. เช้านีี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ_นายดำเนิน เชียงพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS