กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ฮ่องไคร้ ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:10:03

บ.แม่ฮ่องไคร้ ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม._นายสมบัติ ไทยหนุ่ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS