กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางเติม ม.4 ต.เเม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 11 มม.

วันที่ 22 ส.ค. 2562 08:04:38

บ.ปางเติม ม.4 ต.เเม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 11 มม._นายยิ่ง กล่ินอบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS