กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขันหอม ม.2 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 22 ส.ค. 2562 16:49:24

บ.ขันหอม ม.2 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมยศ ต่ำคำดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS