กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โฮ่ง ม.5 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 22 ส.ค. 2562 17:39:12

บ.โฮ่ง ม.5 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายไตรรัตน์ อินต๊ะสาร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS