กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางเกลือ ม.4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25.5 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเป็นบางช่วง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 15:16:55

บ.ปางเกลือ ม.4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25.5 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเป็นบางช่วง_นายเกษม มาทำมา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS