กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นากล่ำ ม.8 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 2 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:38:58

บ.นากล่ำ ม.8 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 2 มม._นางวิวรรณ ทันเจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS