กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เต่าไห ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:36:32

บ.เต่าไห ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายวินัย วิชัยขัทคะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS