กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนแสงเพชร ม.5 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 17:23:09

บ.โนนแสงเพชร ม.5 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายอำนาจ ลุนบุดตา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS