กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชัยพัฒนา ม.3 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ฝนหยุกตกแล้ว

วันที่ 28 ส.ค. 2562 07:34:32

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS