กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปง ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 83 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:35:56

บ.ปง ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 83 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ยังไม่มีฝนตก_เครือข่ายฯ ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS