กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โท้งกองเต้า ม.10 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:18:35

บ.โท้งกองเต้า ม.10 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายกิตติ ดีมา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS