กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำหมันกลาง ม.3 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าเริ่มโปร่งแล้ว มีแดดออกบ้างเล็กน้อย ช่วงเช้ามีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 14:10:55

บ.น้ำหมันกลาง ม.3 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าเริ่มโปร่งแล้ว มีแดดออกบ้างเล็กน้อย ช่วงเช้ามีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย_นายอดุลย์ พรมวงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS