กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาต้นโพธิ์ ม.4 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 28 ส.ค. 2562 14:15:24

บ.นาต้นโพธิ์ ม.4 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย_นายพรอเนก หิรัญงาม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS