กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ค่าย ม.12 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 14:33:00

บ.ค่าย ม.12 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายสมศักดิ์ จันทร์วิเชียร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS