กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายคลองเสลา ม.9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ตกสลับหยุดตลอดทั้งวัน

วันที่ 28 ส.ค. 2562 15:45:34

บ.ปลายคลองเสลา ม.9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ตกสลับหยุดตลอดทั้งวัน_นายประมวล วงค์สวัสดิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS