กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาชก ม.4 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 15:28:03

บ.เขาชก ม.4 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกเล็กน้อย_นายวิมล คำสิงห์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS