กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผัง 120 ม.7 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีแดดออกช่วงกลางคืนและเช้าที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 28 ส.ค. 2562 15:38:41

บ.ผัง 120 ม.7 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีแดดออกช่วงกลางคืนและเช้าที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อย_นายเสียน มุสิกชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS