กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองนา ม.6 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม สลับกับมีแดดออก และมีฝนตกปรอยๆ เป็นบางช่วง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 15:46:30

บ.คลองนา ม.6 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม สลับกับมีแดดออก และมีฝนตกปรอยๆ เป็นบางช่วง_นายศุขโข อ่อนนวล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS