กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางแก้วน้อย ม.1 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 72 มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 29 ส.ค. 2562 07:06:00

บ.บางแก้วน้อย ม.1 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 72 มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายทันวิทย์ เพ็ชรคีรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS