กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

วันที่ 29 ส.ค. 2562 14:00:06

บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นายประหยัด อินทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS