กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ฐานปฎิบัติการเฝ้าระวังที่ 4 (ไก่แป้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 16.40 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตก

วันที่ 29 ส.ค. 2562 16:40:19

ฐานปฎิบัติการเฝ้าระวังที่ 4 (ไก่แป้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 16.40 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตก_นายลือชัย ศรีไสยาศน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS