กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองตะเคียน ม.5 ต.วังทอง อ.ภัคดีชุมพล จ.ชัยภูมิ_ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 16:24:56

บ.หนองตะเคียน ม.5 ต.วังทอง อ.ภัคดีชุมพล จ.ชัยภูมิ_ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืน_นายจำลอง ล้ำเลิศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS