กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนตาเหล็ก ม.10 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 10:33:01

บ.โนนตาเหล็ก ม.10 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก


ที่มา : นายทองสุข แพงทอง  เครือข่ายฯ ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS