กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไพรสวรรค์ ม.1 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปมริมาณน้ำฝนได้ 45 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:53:54

บ.ไพรสวรรค์ ม.1 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปมริมาณน้ำฝนได้ 45 มม.
ข้อมูลจากคุณมานะ โพธิ์ทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS