กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำบ่อใต้ ม.11 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตกมา 1 อาทิตย์แล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:59:52

บ.น้ำบ่อใต้ ม.11 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตกมา 1 อาทิตย์แล้ว_นายปลอด ทองคง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS