กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออกแต่เช้า ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:41:02

บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออกแต่เช้า ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายสมใจ คำภาโคตร์  เครือข่ายฯ ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS