กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กรมหลวง ม.11 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

วันที่ 9 ก.ย. 2562 08:02:01

บ.กรมหลวง ม.11 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย_นางเปรมวดี นะสะโร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS