กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคนกพัฒนา ม.7 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตกมา 3-4 วัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:43:14

บ.โคนกพัฒนา ม.7 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตกมา 3-4 วัน

ที่มา : นายดวงจวงบุตรโคตร เครือข่ายฯ ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS