กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในหาน ม.10 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 18:41:18

บ.ในหาน ม.10 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย


ที่มา : นายอวบ จำเริญสุบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS