กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองตะเคียนชัย ม.5 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 12 ก.ย. 2562 08:20:16

บ.คลองตะเคียนชัย ม.5 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมพร แจ่มศิริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS