กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งแฝก ม.2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกหนัก

วันที่ 20 ก.ย. 2562 08:25:06

บ.ทุ่งแฝก ม.2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกหนัก_นายประชุม เรืองเดช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS