กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ฮะเหนือ ม.4 ต.บ้านปง องหางดง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:32:32

บ.แม่ฮะเหนือ ม.4 ต.บ้านปง องหางดง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก_นายเกษม ใจแดง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS