กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี_สภาพอากาศวันนี้ วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม. สภาพอากาศเช้านี้มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 14:11:26

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS