กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาตราว ม.1 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 105 มม. มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ 02.35 น. - 09.10 น. ระดับน้ำในลำคลองเริ่มสูงขึ้น

วันที่ 21 ก.ย. 2562 09:41:00
 
บ.นาตราว ม.1 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 105 มม. มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ 02.35 น. - 09.10 น. ระดับน้ำในลำคลองเริ่มสูงขึ้น

นางเบญจมาศ ธรรมพร
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS