กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คอแล ม.4 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.

วันที่ 21 ก.ย. 2562 09:00:13

บ.คอแล ม.4 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ นายบุญมั่น ไชยวงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS