กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ที่ว่าการอำเภอ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 29 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 10:35:59

ที่ว่าการอำเภอ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 29 มม._นายกญาศิต วิชพล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS