กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ปริมาณน้ำฝนสะสม 65 มม.

วันที่ 21 ก.ย. 2562 11:00:24

บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ปริมาณน้ำฝนสะสม 65 มม._นายขันติชาติ องอาจ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS