กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เต่าไห ม.3 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีแดดออก

วันที่ 21 ก.ย. 2562 11:22:52

บ.เต่าไห ม.3 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีแดดออก_นายวิชัย วิชัยขัทคะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS