กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่สหสัมพันธ์ ม.7 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ช่วงเช้าอากาศเย็นสบาย มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 10:05:47

บ.ใหม่สหสัมพันธ์ ม.7 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ช่วงเช้าอากาศเย็นสบาย มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝนตก


ที่มา : นายวินัย เลาหมู่
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS