กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก่งใหญ่ ม.12 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 31 มม. เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง แดดร้อน ไม่มีฝนตก

วันที่ 24 ก.ย. 2562 14:30:30

บ.แก่งใหญ่ ม.12 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 31 มม. เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง แดดร้อน ไม่มีฝนตก


ที่มา : นายวิรัตน์  ศรีลาสร้อย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS