กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่สะแกราช ม.15 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา_สภาพอากาสวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ทั้งนี้ มีการแจ้งข่าวเรื่องน้ำลำเชียงสา ช่วงลงจากวังน้ำเขียวกำลังไหลลงมาแล้ว อีกไม่นานก็คงถึงเขตสะแกราช

วันที่ 24 ก.ย. 2562 15:42:39

บ.ใหม่สะแกราช ม.15 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา_สภาพอากาสวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ทั้งนี้ มีการแจ้งข่าวเรื่องน้ำลำเชียงสา ช่วงลงจากวังน้ำเขียวกำลังไหลลงมาแล้ว อีกไม่นานก็คงถึงเขตสะแก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS