กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายนา ม.7 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง_สภาพอากาศวันนี้อากาศเย็นในช่วงเช้า ไม่มีฝนตกแล้ว ฝนหยุดตกมา 3 วันแล้ว

วันที่ 24 ก.ย. 2562 08:00:26

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS