กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มิตรใหม่ ม.9 ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.กายจนบุรี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ยังไม่มีฝนตก ช่วงเช้ามืดมีอากาศเย็น ทั้งนี้ ในพื้นที่ไม่มีฝนตกมา 2 อาทิตย์แล้ว

วันที่ 24 ก.ย. 2562 07:15:20

บ.มิตรใหม่ ม.9 ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.กายจนบุรี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ยังไม่มีฝนตก ช่วงเช้ามืดมีอากาศเย็น ทั้งนี้ ในพื้นที่ไม่มีฝนตกมา 2 อาทิตย์แล้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS